Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationNyheter och evenemang

Utlagt datum

2015-07-21

Föreningen Nordiska Pappershistoriker blir Nordisk Pappershistorisk Förening. Från 1 januari har vår  förening den logotyp som finns överst på denna sida. Tanken bakom namnändringen är att vi vill appellera till personer med ett allmänt intresse för papperets historia men som inte anser sig vara historiker i egentlig mening. Den absoluta majoriteten av vår medlemskår hör ju till denna kategori. Se vidare meddelande från ordförande Jan-Erik Levlin

2016-01-22

2017-11-09

Bilder från årsmötet 2017 i Finland

2017-11-09

NPHT nr 4 2017 finns nu tillgänglig för medlemmar. Den kommer också snart via post.

NPHT nr 4 2016 finns nu tillgänglig för nedladdning för alla.