Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationBilder årsmötet 2017

Värdland för årsmötet 2017 var Finland, där Jan-Erik  Levlin och medhjälpare hade gjort ett mycket intressant program med fokus på Kymmene älvdals historia, både allmänt och med speciellt fokus på skogsindustrin. På onsdagen fick vi se världsarvsmuseet Verla, ett träsliperi med tidig 1900-talsstandard, i stor sett i orört skick. På torsdagen  hade vi årsmötesförhandlingar och fick höra föredrag om Kymmene älvdals historia samt gjorde ett studiebesök på UPM:s pappersbruk I Kuusankoski. Därefter färd till  Ingerois med Ankkapurha industrimuseum med en gammal kartongmaskin och sedan den närbelägna moderna kartongmaskinen. På fredag besökte vi kartongbruket I Kotka med det vackra gamla huvudkontoret och slutligen den ryske tsarens Alexander III:s fiskestuga vid Kymmenälvens utlopp i finska viken. Bilderna är lågupplösta, men medlemmar kan få motsvarande högupplösta bilder på begäran till webmaster@nph.nu

Hela gänget samlat efter rundvandringen i det fascinerande gamla träsliperiet ….

.. med dess vackra byggnader från början av 1900-talet.

Onsdag kväll middag på den vackra gamla direktionsvillan Kymin Huvila i Kuusankoski.

Professor Rainer Knapas inleder seminariet på torsdag förmiddag med en exposé över Kymmene älvdals allmänna historia….

 och Sten (Trolle) von Troil, fortsätter med att berätta om papperindusrins historia I den norra delen av älvdalen…

…varefter Pentti Salin avslutar med att berätta om den södra delen

Efter de snabbt avklarade årsmötesförhandlingarna harangerades förre chefredaktören för NPHT, Esko Häkli, och utnämndes till hedersmedlem, med fint diplom.

Inför rundvandringen i pappersbruket berättade fabrikschefen Markku Laaksonen om sin fabrik.

Torsdag eftermiddag i Ingerois berättar projektchef Henrik Roos om Ankkapurha industrimuseum med den gamla museikartongmaskinen, och om den nya maskinen som vi också skall få se, ….

…. för ett andäktigt auditorium.

Henrik Roos berättar för Christer Jonsson om den gamla kartongmaskinen som var i drift mellan 1897 och 1978.

Välutrustade besökare i maskinhallen på Stora Enso Anjalankoski kartongbruk, granne med Ankkapurha industrimuseum.

Fredag: besök på Kotka industriområde, där utvecklingschefen Stefan Kuni berättade om områdets allmänna histoira och om hur norrmannen Hans Gutzeit här startade ett sågverk som skulle bli grunden för Stora Enso. Dagens kartongbruk  är ett av de få bruken I Finland som inte ägs av en av de stora koncernerna

I det vackra gamla jugendinspirerade huvudkontoret i Kotka finns det mesta kvar av originalinredningen, bl.a. väggmålningar med förbryllande motiv …..

… och en koselig alkov där Kari Greve kan provsitta.

Som en värdig avslutning på ett lyckat årsmöte gjorde vi ett besök på den gamla ryska kejserliga fiskestugan i Langinkoski….

… där vi fick ta på oss plastpåsar på fötterna…

… innan vi fick höra berättelsen om tsar Alexander III och hans danska hustru.

Bilder från årsmötet 2016

Bilder från årsmötet 2018