Bildgalleri Länkar Litteratur Synpunkter på hemsidan?  Kontakta webmaster@nph.nu Medlemssida

Redan medlem? Klicka här  för att logga in på  medlemsdelen

Litteratur NPHT

Nordisk Pappershistorisk Förening


Nordic Paper History AssociationBilder årsmötet 2018

Bilder från årsmötet 2017

Under kastanjen …..

 … och mingel under Under kastanjen .……

…....... och middag I de djupa källarvalven.


Dagens värd Richard Kjellgren  tillsammans med en medhjälpare berättar om vad som skall ske under besöket på Tumba bruksmuseum.

Richard Kjellgren demonstrerar hur man gör ett pappersark med ett vackert vattenmärke.

Auditoriet bänkat inför dagens föredrag.

Jan-Olf Rudén berättar om hur föreningen bildades I Tumba för 50 år sedan av honom själv och åtta andra likasin-nade pappershisto-riker. Jan-Olof var dessutom föreningens ordförande i 20 år. Övriga föredrag var “NPH:s historia” av Lennart Stolpe och “Säkerhetspapperens utveckling” av Richard Kjellgren


Lunchen intogs under bar himmel i strålande väder utanför Museet.


Sedan bar det iväg till Östasiatiska museet för att se utställningen “Paper Stories”, om papperets historia I Kina, under sakkunng guidning.

Mingel inför kvällens middag på skeppet Märlardrottningen. Per Jerkeman presenterar kvällens meny och berättar om fartygets historia.

Trevligt har man i trevligt sällskap

Fredag 8 juni höll vi till på RISE Bioeconomy.  Där blev det årsmötesförhandlingar och avtackning av Jan-Erik Levlin efter 10 år som ordförande. Han avtackas av nyvalde ordföranden Hans Norrström. Per Jerkeman som  lämnar styrelsen efter minst lika många år avtackas av vice ordförande Kari Greve.

… varefter Lennart Eriksson berättade om några glimtar från den branschgemensamma forskningen i Sverige.

Sven-Erik Sjöstrand: “Bakgrunden till skogs-industrins strukturförändringar.”

Anders Luthbom: “Tidningspapperets marknad minskar”


Gunilla Jönson: “Wellpappens marknad växer.”


Hans Norrström: “Om skogsindustrins miljöarbete.”


Per Cullhed: “Hur digitaliseringen påverkar bibliotek och arkiv.”


Stina Blombäck: “Kvinnans ställning i branschen – en radikal förändring

Bengt Nippe Hylander: Några scenarier för de nästa 50 åren. Och kan vi påverka?


Sedan fick vi en rundvandring på RISE med demonstration av så disparata ämnen som kolfiber av lignin resp. de unika handgjorda böckerna av Dard Hunter som finns i ”The Gunnar Nicholson collection of Rare Books on early Pulp and. Papermaking” …..


Efter lunch följde Jubileumskonferensen: “De gångna 50 åren - och en blick framåt” med en serie intressanta föredrag med inriktning mot pappersindustrins utveckling och framtid.

Och så avslutades hela mötet med mingel och ”bubbel”.